Prislista för privatbetalande

CK Klinikerna - Slim

CK Klinikerna – Slim har inget avtal med någon region för att genomföra obesitaskirurgi. Vi erbjuder en kvalitetssäkrad vård med uppföljning enligt SOReg och kommer följa dig som patient under 2 årstid. Du kan kontakta oss redan idag för att komma igång med din nya livsstil.

Försäkringsbolag

Kontakta oss per mail för senaste prisuppgiften,
info@ckslim.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Obesitaskirurgi för privatbetalande

TjänstPris
Gastric by pass 79000kr
Sleeve 79000kr
Konvertering från sleeve till gastric by pass 85000kr
Gastroskopi sedering - från 5 000kr
Gastroskopi i narkos - från 9 000kr
Konsultation inför beslut
Konsultation med obesitassköterska 0 kr
Medicinskutredning inför operation där du genomför operationen hos oss
Konsultation med obesitaskirurg 0 kr
Konsultation med obesitassköterska 0 kr
Kosultation med dietist 0 kr
Medicinskutredning inför operation där du INTE genomför operationen hos oss
Konsultation hos obesitaskirurg, sjuksköterska, dietist 5000kr

I den medicinskautredningen inför din operation ingår provtagning, EKG, blodtryck. Det som inte ingår är ytterligare medicinskautredningar i form av bland annat hjärteko, sömnapné, spirometri, gastroskopi.

I din operation ingår, operationen, övernattning 2 dygn, uppföljning i enlighet med SOReg i 2 år.