Om oss

En specialiserad klinik i Orminge, Saltsjö-Boo, erbjuder omfattande expertis och en imponerande skicklighet inom obesitaskirurgi, vilket gör den till en optimal destination för patienter som behöver professionell vård och behandling för fetma-relaterade frågor. Med en gedigen erfarenhet och en bred kompetens inom området, är denna klinik perfekt anpassad för att möta de unika behoven hos varje individ som söker hjälp med att hantera fetma och dess utmaningar.

"Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Obesitaskirurgi."

CK Klinikerna – Slim är din höggradigt tillgängliga och professionella partner när det kommer till att hantera din hälsa. Vi har en stark övertygelse om att det är de mänskliga relationerna som utgör grunden för en framgångsrik vård. Därför har vi noga valt ut en kompetent personal med enastående kliniska färdigheter och en imponerande social kompetens, för att säkerställa att du får den vård och uppmärksamhet du förtjänar.

Det är värt att notera att CK Klinikerna – Slim är en del av CK Obesitas AB, som i sin tur är ett dotterbolag till det väletablerade familjeföretaget Carballos Klinic AB. På så vis kan du vara säker på att du får tillgång till en gedigen erfarenhet och en lång historia av kvalitativ vård när du väljer CK Klinikerna – Slim. Vi är här för att hjälpa dig på din väg mot en hälsosammare och lyckligare framtid.

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna – Slim är dedikerade till att förverkliga visionen och värdegrunden som genomsyrar hela Carballo Klinic AB-koncernen. Vårt mantra ”Passion för kvalitet” är grunden för vår verksamhet. Det innebär att vi strävar efter hög kvalitet genom att göra rätt saker vid rätt tidpunkt, och att vi alltid levererar vård av högsta standard. Vi sätter därför stor vikt på att noga välja ut kompetent personal och följa upp eventuella avvikelser, vilket i sin tur ger oss möjlighet att ständigt förbättra våra tjänster och vår vårdkvalitet.

Vi integrerar även principerna från ”LEAN-Healthcare” som en central och naturlig del av vår verksamhet. Dessa principer hjälper oss att effektivisera och optimera våra processer för att säkerställa att varje patient får den bästa möjliga vården och upplevelsen hos CK Klinikerna – Slim. Vi är fast beslutna att erbjuda vård av högsta kvalitet i enlighet med våra starka värderingar och vision.

CK Klinikerna - Slim

På CK Klinikerna – Slim, är våra kunder vår absoluta prioritet i varje aspekt av vår verksamhet. Vi är fast beslutna att överträffa deras förväntningar och skapa en positiv vårdupplevelse. Vi är djupt engagerade i att upprätthålla professionalism och att visa respekt för människors lika värde i allt vi gör. Detta gäller särskilt för våra medarbetare, eftersom deras kunskap och arbetsglädje är avgörande för att uppnå framstående resultat.

CK Klinikerna – Slim är dedikerade till att tillhandahålla högkvalitativ och säker vård med enastående tillgänglighet. Vår kompetenta personal och de givande interaktioner som våra patienter och deras nära och kära upplever, är grundläggande för att bygga förtroende och uppnå hög kundnöjdhet. Vi utövar omtanke och respekt gentemot våra kunder och deras närstående i varje steg av vården.

Vi tar erfarenheter från vår avvikelsehantering och använder dem i vårt arbete med förebyggande riskhantering. Vi välkomnar och tar tillvara på förslag och klagomål från våra kunder, deras nära och kära, samt vår personal. Dessutom ser vi till att våra vårdlokaler är ändamålsenliga och uppfyller högsta hygieniska och medicintekniska krav för att möta våra kunders behov.

Genom en stark intern samverkan och ett gott samarbete, är CK Klinikerna – Slim en ansvarsfull arbetsgivare som främjar kompetensutveckling hos sin personal. Samtidigt uppfyller vi de mål som sätts av våra uppdragsgivare och lever upp till externa lagar och krav. Vi strävar ständigt efter att erbjuda den bästa vården och upplevelsen för våra kunder och deras nära och kära.