Om oss

En specialist klinik i Orminge, Saltsjö-Boo med gedigen erfarenhet och bred kompetes inom obesitaskirurgi.

"Vi erbjuder specialistutredningar och behandlingar inom Obesitaskirurgi."

CK Klinikerna – Slim erbjuder hög tillgänglighet och ett professionellt personligt bemötande. I våra ögon är det mötet mellan människor som lägger grunden för en bra vård, därför har vi valt att satsa på en skicklig personalgrupp med lång erfarenhet och utomordentliga kliniska meriter samt god social kompetens

CK Klinikerna – Slim ägs av CK Obesitas AB, ett dotterbolag till familjeföretaget Carballos Klinic AB. 

Vision, Värdegrund & Kvalitet

CK Klinikerna – Slim följer visionen och värdegrunden som gäller för hela Carballo Klinic AB´s koncern. Ledorden ”Passion för kvalitét” strävar efter hög kvalitet och innebär att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård, vi lägger därför mycket stor vikt vid både rekrytering av kompetent personal och uppföljning av avvikelser vilket i sin tur ger oss möjlighet till ständiga förbättringar. Principerna i ”LEAN-Healthcare” utgör en naturlig och central del i verksamheten. 

CK Klinikerna - Slim

På CK Klinikerna – Slim sätter vi våra kunder i centrum vid varje frågeställning. Det innebär att stor vikt läggs vid kundens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde. Detta är särskilt viktigt även när det kommer till våra medarbetare då våra goda resultat beror till stor del på deras kunskap och arbetsglädje. 

CK Klinikerna – Slim kommer att erbjuda sina kunder högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetent personal och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög kundnöjdhet. Kunden och närstående kommer att visas omtanke och respekt.

Erfarenheter från avvikelsehanteringen kommer att användas i det förebyggande riskhanteringsarbetet. Enheten kommer att ta till vara förslag och klagomål från kunder, närstående och personal. Vård kommer att erbjudas i ändamålsenliga lokaler för att tillfredsställa kundens behov samt svara upp mot hygieniska och medicintekniska krav.

Genom intern samverkan och gott samarbete kommer CK Klinikerna – Slim vara en god och trygg arbetsgivare som erbjuder sin personal möjligheten att kompetensutvecklas samtidigt som kliniken uppfyller de mål som är satta av beställaren och lever upp till externa lagar och krav.