Kvalitet & Resultat

Vi håller vårt systematiska kvalitetsarbete i högsta aktning och strävar ständigt efter att säkerställa den bästa möjliga vården. Konkret innebär detta att vi regelbundet övervakar och utvärderar kvaliteten genom att mäta olika viktiga parametrar som rör allt från mottagning och behandling till den övergripande omvårdnaden av våra kunder. Vi är fast beslutna att ge dig högkvalitativ vård och att arbeta på att förbättra den kontinuerligt.

Vi kommer att publicera resultaten av vårt kvalitetsarbete på denna webbsida inom en snar framtid. På så vis vill vi öppet och transparent dela med oss av hur vi arbetar för att uppfylla de höga standarder vi sätter för oss själva, och hur vi kontinuerligt strävar efter att höja ribban när det gäller vårdkvalitet och patientupplevelse. Vi ser fram emot att dela dessa insikter med dig och att fortsätta utveckla och förbättra vår service.

2022

Mottagningsbesök
0 st
Väntetid till operation
0 v
Gastric by pass
0 st
Sleeve
0 st
Nöjdhet
0 %

Kvalitetspolicy

CK Klinikerna – Slim har som målsättning att leverera högkvalitativ och säker vård med exceptionell tillgänglighet för våra kunder. Vi tror på att skapa en positiv upplevelse för våra patienter, och detta inkluderar att tillhandahålla kompetent personal och främja givande mellanmänskliga relationer. Detta, i sin tur, leder till ökad förtroende och tilltro samt resulterar i hög kundnöjdhet. Vi sätter stor vikt på att vårda våra kunder och deras närstående med omtanke och respekt i varje interaktion.

Vi är engagerade i att använda våra erfarenheter från avvikelsehantering för att proaktivt förbättra vårt riskhanteringsarbete och höja vårdkvaliteten. Vi välkomnar och tar tillvara på feedback, förslag och klagomål från våra kunder, deras nära och kära samt vår personal. Våra vårdlokaler är utformade för att möta kundernas behov och uppfylla de högsta hygieniska och medicintekniska standarderna.

Genom en stark intern samverkan och ett gott samarbete, strävar CK Klinikerna – Slim efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare som främjar kompetensutveckling hos sin personal. Samtidigt arbetar vi hårt för att uppfylla de mål som ställts av våra uppdragsgivare och för att följa externa lagar och regler. Vi har som mål att kontinuerligt förbättra vår vård och vår verksamhet med fokus på kundens behov, och vi tillämpar principerna inom LEAN Healthcare för att effektivisera och optimera vår verksamhet.

Genom en effektiv intern och extern samverkan arbetar CK Klinikerna – Slim ständigt mot förbättringar inom vården och i vår egen verksamhet. Vi är fast beslutna att hålla kundens behov i centrum och strävar efter att leverera högkvalitativ vård och service.

Kvalitetsarbete

På CK Klinikerna – Slim är vi engagerade i att förbättra vår kvalitet och vi har som mål att uppnå ISO 9001-certifiering inom de kommande åren. Utformningen av vårt kvalitetsledningssystem är noggrant anpassat till den miljö där vi verkar, de specifika risker som är kopplade till vår verksamhet och omgivningen, våra behov och mål, de processer vi tillämpar och vår organisationens storlek och struktur.

Vi prioriterar att erbjuda högkvalitativ och säker vård med utmärkt tillgänglighet för våra kunder. Vår kompetenta personal och de givande mellanmänskliga relationer som vi främjar är centrala för att bygga förtroende och öka kundnöjdheten.

Vårt kvalitetsarbete syftar också till att stödja och vägleda oss i att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, samtidigt som vi strävar efter att uppfylla de mål som sätts av våra beställare och att följa externa lagar och krav.

En viktig del av vårt kvalitetsarbete är att strukturera och dokumentera vårt arbetssätt. Vi inför gemensam dokumentation för att tydliggöra instruktioner, processer och rutiner. Detta arbete är en kontinuerlig process, och vi strävar ständigt efter att göra förbättringar i vår verksamhet varje dag. Vi är fast beslutna att leverera den bästa vården och att möta de högsta kvalitetsstandarderna i branschen.