Gastric Sleeve

Pris från: 79000kr

Inklusive sövning
1 natts övernattning
Måltider
Uppföljningsprogram

Gastric Sleeve

Pris från: 79000kr

Inklusive sövning
1 natts övernattning
Måltider
Uppföljningsprogram

Vad du kan förvänta dig

Gastric Sleeve Resultat och Långsiktig Effekt

Efter en gastric sleeve-operation kan man förvänta sig en påtaglig viktnedgång, vanligtvis inom området 50-80% av den ursprungliga övervikten, under det första till andra året. Det är dock viktigt att förstå att resultaten är mer osäkra på längre sikt, särskilt efter fem år. Detta beror på att magvolymen på sikt kan öka något, vilket kan leda till en viss viktökning.

Viktnedgångens Beständighet

För att upprätthålla resultaten av gastric sleeve-operationen på lång sikt krävs uppföljning och en varaktig förändring av livsstilen. Det är viktigt att komma ihåg att viktminskning är individuell och att vissa personer kan uppleva att de går upp i vikt igen över tiden.

Ökad Livskvalitet

Det är inte bara viktnedgången som är fördelaktig. Studier har påvisat att gastric sleeve-operationen också bidrar till en ökad livskvalitet. Många som genomgår denna operation upplever att problem med överviktrelaterade följdsjukdomar minskar eller till och med försvinner helt. Det är viktigt att föra en aktiv och hälsosam livsstil efter operationen för att dra maximal nytta av de positiva hälsoeffekterna.

Gastric Sleeve

Gastric Sleeve: En Översikt

Gastric sleeve, även känd som ärmar (sleeve), är en typ av överviktskirurgi som fokuserar enbart på magsäcken och inte involverar någon kirurgi på tarmarna. Vid denna ingrepp avlägsnas cirka 80% av magsäcken, vilket resulterar i att den återstående magsäcken får en rörformad struktur, liknande en ärm – därav namnet ”sleeve.” Den delen av magsäcken som tas bort avlägsnas från bukhålan, medan den återstående smala rörformade delen ”staplas” ihop med hjälp av avancerade kirurgiska instrument.

Hormonell Effekt och Mättnadskänsla

En av de bemärkande egenskaperna hos gastric sleeve är dess hormonella effekt, som leder till minskade hungerkänslor. När den förminskade magsäcken fylls skapas ett tryck som ger tidig och relativt långvarig känsla av mättnad. Om man äter för stora mängder mat eller för snabbt kan man i värsta fall känna sig illamående och uppleva kräkningar.

Icke-Reversibel, Men Potentiellt Skonsam

Det är viktigt att förstå att gastric sleeve-metoden inte är reversibel, vilket betyder att den inte kan återställas. Vissa upplever dock att detta ingrepp är mer skonsamt än exempelvis gastric bypass eftersom det inte involverar någon omläggning av tarmarna. Dock skiljer sig inte risknivån för komplikationer nämnvärt mellan de olika operationsmetoderna.

Nya Kostvanor är Avgörande

Efter en överviktsoperation, oavsett om det är gastric sleeve eller gastric bypass, är anpassning till nya kostvanor av avgörande betydelse. Studier föreslår att sleeveopererade inte är lika känsliga för fett och socker som de som genomgått gastric bypass-operation. Diskussioner pågår om huruvida sleeveopererade behöver samma vitamin- och mineraltillskott som de som har fått gastric bypass. I nuläget används dock samma tillskott för båda grupperna.

Ökande Popularitet

Gastric sleeve började utvecklas på 1980-talet och var ursprungligen det första steget i en mer omfattande överviktsoperation som kallas duodenal switch. Först genomgick patienterna en gastric sleeve-operation och därefter en avancerad tarmomkoppling. Under senare tid har gastric sleeve blivit en självständig magsäcksoperation som utförs med titthålskirurgi. Denna metod har ökat i popularitet de senaste fem åren och utgör nu 50% av alla överviktskirurgiska ingrepp i Sverige.

Före operationen

Steg 1 – Din Första Kontakt

Ditt första steg mot en överviktsoperation är att kontakta oss. Vi rekommenderar att du går igenom den tillgängliga informationen på vår hemsida för att få en bättre förståelse för processen. Du kan nå oss via telefon eller fylla i kontaktformuläret här på vår webbplats. För att kvalificera dig för en överviktsoperation måste du uppfylla vissa kriterier, inklusive att vara över 20 år, ha ett BMI över 30 och ha en långvarig historia av överviktsproblem som traditionella viktminskningsmetoder inte har kunnat åtgärda.

Under steg 1 kommer du att ha samtal med en sjuksköterska och en dietist. Om du uppfyller de initiala kriterierna för vidare utredning, kommer du att behöva genomföra följande:

 • Blodtryck, puls och EKG-mätning
 • Blodprover
 • Hälsodeklaration
 • Mätning av längd, vikt och midjemått

Steg 2 – Bedömning av Kirurgen

Nästa steg innebär att du har ett samtal med en av våra erfarna kirurger. Detta samtal kan ske antingen på vår mottagning eller via telefon eller videosamtal, beroende på din plats och preferenser. Under detta samtal kommer du och kirurgen att gå igenom exakt vad som involveras i operationen och de livsstilsförändringar som krävs efteråt. Kirurgen kommer också att informera dig om de olika operationsmetoder som vi erbjuder. Vårt främsta mål är att du ska känna dig fullständigt välinformerad och trygg genom hela processen.

Steg 3 – Bedömning av Narkosläkaren

Nästa steg innebär att en specialist inom narkosmedicin bedömer din hälsosituation. Syftet är att utvärdera möjligheten att genomgå en överviktsoperation med minsta möjliga risker i förhållande till de fördelar kirurgin kan ge.

Steg 4 – Boka Operationsdatum

När du har blivit godkänd efter ovanstående steg kommer vår operationskoordinator att ta kontakt med dig för att planera och boka ett lämpligt operationsdatum.

Förberedelser inför Operationen

Innan din operation kommer du att få skriftlig information skickad till dig. Det är mycket viktigt att du i lugn och ro går igenom allt material vi skickar till dig. Om något är oklart eller om du har frågor är det av yttersta vikt att du kontaktar oss i god tid så att vi kan bistå dig.

Beroende på ditt nuvarande BMI kan det krävas att du går ner i vikt innan operationen. Detta syftar till att minska storleken på levern och mängden fett kring de inre organen i buken. Ditt BMI kommer att avgöra om du behöver påbörja en lågkaloridiet några veckor före operationen.

Om du är rökare är det nödvändigt att du slutar röka senast fyra veckor före operationsdagen. Att sluta röka har betydande positiva hälsoeffekter både före, under och efter operationen. Det minskar risken för komplikationer, underlättar läkningen av sår, och förbättrar din hälsa i allmänhet. Om du behöver stöd och hjälp med att sluta röka, tveka inte att kontakta din läkare.

Kostråd inför och efter din överviktsoperation

En gastric sleeve-operation hjälper dig att ta kontroll över ditt ätande. För att uppnå en sund och långvarig ätförändring behöver du vara motiverad och ha tydliga mål. Våra erfarna kostrådgivare på CK Kirurgkliniken kommer att stötta och vägleda dig både före och efter operationen.

Innan överviktsoperationen kommer du att ha en noggrann genomgång med kostrådgivaren som ger dig detaljerad information om vad och hur du bör äta under den närmaste tiden före och efter operationen. Du kommer att kunna ställa frågor och tillsammans kommer ni att gå igenom den lågkaloridieten som du behöver följa under veckorna före operationen samt de kostvanor som kommer att gälla efter ingreppet.

När du skrivs ut efter din operation kommer du att få ytterligare råd och kostråd. Du kommer också att ha kontaktuppgifter till din kostrådgivare så att du kan nå denne när som helst.

Tänk alltid på följande:

 • Ät och drick långsamt.
 • Ät regelbundet, inklusive 6 små måltider per dag.
 • Drick 1,5-2 liter vätska under dagen och hoppa aldrig över någon måltid.

Det är naturligt att vara orolig över om du kommer att kunna njuta av maten efter din överviktsoperation. Svaret är ja, men på ett annat sätt än tidigare. Din kostrådgivare kommer att ge dig råd om ätförändringar och vad du kan förvänta dig.

Kostrekommendationer veckorna före operationen

För att nå din målvikt före operationen rekommenderar vi att du följer en lågkaloridiet för att uppnå snabb viktnedgång. Följ dessa riktlinjer:

 • Välj en komplett kostersättning (inte måltidsersättning).
 • Fördela antalet påsar jämnt över dagen.
 • Ät endast pulverdiet och undvik andra livsmedel och drycker som innehåller kalorier.
 • Drick mycket vatten, gärna mer än 2 liter dagligen, inklusive smaksatt och kolsyrat vatten.
 • Kaffe och te utan socker och mjölk är tillåtet (sötningsmedel är okej).

Operationsdagen

På din operationsdag kommer du att besöka vår mottagning cirka 2-3 timmar före operationen. Detta ger oss tid att förbereda dig, och du kommer att ha möjlighet att prata med kirurgen och narkosläkaren för att känna dig bekväm och säker inför ingreppet.

En gastric sleeve-operation tar normalt sett cirka 1 timme att utföra.

Efter operationen kommer du att vara på vår uppvakningsavdelning fram till nästa morgon, varefter du flyttas till ett övernattningsrum som ligger i direkt anslutning till uppvakningsavdelningen. Vi kommer att följa din återhämtning noggrant.

Dag 2

Under den andra dagen kommer du att träffa din kostrådgivare och även ha möjlighet att göra en promenad utomhus. Du kommer att skrivas ut på förmiddagen och vara redo att åka hem mellan kl. 11.00-13.00. Vi finns alltid tillgängliga för att svara på eventuella frågor och för att stödja dig i din återhämtning.

Efter operationen

Vad Händer Efter Din Gastric Sleeve-Operation?

Efter din gastric sleeve-operation kommer du att uppleva ett noggrant övervakat återhämtningsförlopp. Här är en översikt av vad som sker efter ingreppet:

Uppvakningsperiod och Tvådygnsvistelse

Efter operationen vaknar du på vår uppvakningsavdelning och flyttar sedan till ett av våra bekväma patientrum. Du kommer att tillbringa totalt två dygn hos oss och kommer under denna tid att övervakas av vårt vårdteam.

Sjukskrivning

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i fyra veckor för att anpassa dig till din ”nya” magsäck och återhämta dig efter operationen. Denna period kräver att du planerar tid för att inta vätska och måltider, samt att du följer våra rekommendationer för rörelse och aktivitet.

Stöd och Uppföljning

Efter operationen kommer du att få kontinuerligt stöd och följs upp under upp till två år. Ett tydligt program kommer att tillhandahållas vid utskrivning från kliniken för att vägleda dig i din resa mot en hälsosam viktminskning.

Kostrekommendationer

Kostrekommendationer efter din gastric sleeve-operation varierar vecka för vecka för att säkerställa en smidig återhämtning. Här är en översikt:

Vecka 1-2: Flytande Kost

 • De första två veckorna efter operationen ska du enbart äta flytande kost med en slät konsistens, utan bitar större än risgryn. Använd en mixer för att skapa släta soppor och smoothies.

Vecka 3-4: Mjuk Mat

 • Efter de två första veckorna övergår du till att äta mjuk/mosad mat. Konsistensen ska vara slät, men fastare än flytande. Kött kan mixas till en slät konsistens med lite vätska, och mjuka, konsistensanpassade livsmedel kan mosas väl med en gaffel.

Vecka 5 och Framåt: Introduktion av Livsmedel

 • Nu kan du försiktigt introducera fast mat. Börja med lättuggad mat och kom ihåg att tugga ordentligt. Vissa livsmedel kan vara känsliga de första månaderna efter operationen, så var uppmärksam på hur din kropp reagerar.

Vitaminrekommendationer

För att säkerställa ditt välbefinnande rekommenderas vissa vitamin- och mineraltillskott enligt de nationella riktlinjerna. För gastric sleeve-opererade rekommenderas följande dagliga kosttillskott:

 • Järn (45-60 mg/dag)
 • Vitamin B12 (cyanokobolamin 350 mikrogram/dag, eller som injektion 1 mg var 3:e månad)
 • D-vitamin (800 E), kombinerat med kalcium (>500 mg, helst som citrat)
 • Folat (400 mikrogram/dag)
 • Tiamin (kvinnor 1,1 mg/dag, män 1,4 mg/dag)
 • Zink (9 mg/dag)

Recept på Vitaminer

Du kan själv beställa vitaminer via Fitforme´s hemsida och välja att prenumerera på dem, vilket vi rekommenderar. Om du önskar recept på vitaminer kommer du att få förnyade recept under hela uppföljningsperioden.

Betydelsen av att Ta Dina Vitaminer

Även om många patienter känner sig bättre och äter hälsosammare efter operationen, är det viktigt att fortsätta ta dina vitaminer. Vitaminbrist och dess symptom utvecklas gradvis och kan vara svåra att upptäcka i tid.

Vitaminbrist på lång sikt kan resultera i allvarliga konsekvenser som benskörhet, blodbrist och nervskador. Därför rekommenderas starkt att ta tillskott under resten av livet som en viktig del av egenbehandlingen efter operationen.

Risker och Komplikationer

Även om risken för komplikationer vid en gastric sleeve-operation är relativt låg, är det viktigt att vara medveten om eventuella risker. Här är några saker att tänka på:

 • Sårinfektion: Risken för sårinfektion är generellt låg, särskilt vid titthålskirurgi som används vid LSG. Om det uppstår en sårinfektion kan den oftast behandlas lokalt med hjälp av din vårdcentral.
 • Blödningar: Blödningar under eller efter operationen är ovanliga men kan kräva behandling, och i sällsynta fall ytterligare operationer.
 • Läckage: Läckage från det konstruerade magsäcksröret kan inträffa efter LSG och är allvarligt eftersom det innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i bukhålan. Det är ovanligt men uppstår vanligtvis inom några dygn efter operationen.
 • Halsbränna: Efter operationen ökar risken för halsbränna och sura uppstötningar. Dessa symtom försvinner oftast med tiden, men i sällsynta fall kan problemen kvarstå och kräva livslång behandling.

Efter operationen är det viktigt att följa våra råd och rekommendationer för en säker och effektiv återhämtning. Vid eventuella frågor eller oro är vår vårdpersonal alltid tillgänglig för att ge stöd och vägledning.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies